تعرفه خطوط اختصاصی

 

شماره های سفارشی ، قابلیت انتخاب شماره توسط کاربر را دارد مثال : 10001000010000   -   30004657100000

در شماره غیر سفارشی ارقام اول توسط کاربر و بقیه بصورت تصادفی انتخاب میشوند مثال : ××××××××××1000   -   ××××××30004657

 

 

به نمایندگان محترم 5 تا 10%  تخفیف برای هر شماره ارائه خواهد شد

برخی از مشتریان ما

طراحی و اجراء توسط گروه طراحی آرمین